Country - Report - France - HU

Country Report‚ Beszámoló A Franciaországi Magyar Nyelvtanítás,

a Felnőtt- és Kisebbségi Oktatás Helyzetéről (HUN)

Bemutatja az Association Pour Une École Hongroise

Magyarok mindig is éltek Franciaországban, de az első kisebb közösségek kialakulása a XX. századot fémjelzi, különösen a II. Világháborút, s az ‟56-os forradalmat követő időszakot, s elsősorban a politikai menekültek érkezését. Ennek ellenére a magyar nyelv tanítása iránti igény már egy évszázaddal korábban felmerült Franciaországban. A legelső magyar nyelvtankönyvet Eiben János 1843-ban adta ki, melyet Fauvin, Edme-Léon A Magyar nyelvről szóló tanulmányok című kiadványa követett 1870-ben. A kelet-kutató Újfalvy Károly nem csupán annak az első magyar nyelvű irodalom könyvnek kiadója, mely népdalokat és irodalmi műveket tartalmazott (1872), hanem a magyar kultúra, irodalom és nyelv misszionáriusa is lett. Az Éléments de grammaire magyare (Magyar Nyelvtan elemei, 1876) című kiadványában bemutatta e nyelv finn-ugor eredetet.

A XX. század elején Kont Ignác szerkesztette a Petite Grammaire hongroise (Kis Magyar nyelvtant) 1908-ban. Nem sokkal később a francia Sauvageot, Aurélien professzor kezdett magyar órákat adni a párizsi Keleti Nyelvek Intézetében. Kiemelkedő munkájának köszönhetően nyelvünk és kultúránk jelentősége megnőtt Franciaországban, ugyanakkor a Sorbonne magyar tanszaka mégsem indult el.

A francia oktatási rendszerre tekintve, ennek teljes megértése megkívánja a francia kultúrában való jártasságot. Az iskolarendszer minden fokán állami- és magánkézben levő oktatást kínál, s a követelmények többnyire igen magasak. Léteznek olyan állami iskolák melyek két-tannyelvű oktatást nyújtanak (ezek az úgy nevezett „Nemzetközi Szekciók‟), de a legtöbb esetben a két-tannyelvűségre csak a magánkézben levő intézményekben nyílik lehetőség. A francia oktatási filozófia hangsúlyozza a tanár vezető szerepet, a versenyszellemet és az általánosan magas tanulmányi elvárásokat. Az óvoda (Ecole Maternelle) két éves kortól

vehető igénybe. Az iskolakötelezettség ingyenes, 6 éves kortól 16 éves korig tart. Az elemi iskolában, vagyis az alsó tagozaton (Ecoles Primaires) javasolt az első idegen nyelv bevezetése. A nemzetiségi iskolák jogában áll a nemzetiségi nyelv tanítása, mint például a breton vagy a korzikai nyelvé, napjainkban 23 különböző nyelv tanítását tartják számon. Jelenleg Franciaországban a magyar nyelvtanítást óvodai- és alapszinten az egyesületek látják el, Párizsra és vonzáskörzetére vonatkoztatva ez a Párizsi Magyar Intézetet, A Magyar Iskoláért Egyesületet, A Magyar Kicsinyekért Egyesületet, valamint a Párizsi Magyar Katolikus Misszió Szombati Iskoláját.

A foglalkozásokat és az órákat különböző pedagógiai háttérrel rendelkező magyar anyanyelvű tanárok tartják. A tanmenet alapjául a magyar óvodai és iskolai keret-tanterv szolgál. Felső-tagozaton (Collège) az első idegen nyelv tanulása 11 éves, a másodiké pedig 13 éves kortól kötelező. A középiskolát (Lycée) lezáró érettségi vizsga (baccalauréat) letétele az alapja a felsőoktatási intézmények megkezdésének. Megközelítőleg 30 az azon francia középiskolák száma, melyek nemzetközi és európai szekciójukkal Nemzetközi Érettségi vizsgához (international baccalauréat/OIB) juttatják a diákot. E középiskolák célkitűzése egy felől, a külföldi diákok integrálása, illetve tanulmányaik elősegítése, amennyiben vissza kívánnak térni hazájukba, s ott kívánják folytatni tanulmányaikat; más felől a francia diákok integrálása a többnyelvű európai környezetbe. A nemzetközi tanmenetet francia és az adott idegen nyelv országbeli szakemberek megegyezése alapján állítják össze. A nemzetközi tanmenet, mely nyelvtan, irodalom, földrajz és történelem tantárgyakat tartalmaz, a francia tanmenet mellett sajátítják el, mely így igen komoly terhelés az amúgy is kihívást jelentő francia oktatás mellett. Mindazok érettségi bizonyítványában, akik az érettségi vizsgán külön nyelvvizsgát tesznek le, feltüntetik az európai szekciós tanulmányokat. A Magyar Iskoláért Egyesületet legfontosabb célkitűzése, melyet évek óta tartó munkája is bizonyit, a Saint-Germain-en-Laye-i nemzetközi gimnázium magyar szekciójának megalakítása. Kosztolányi Dezsőtől

kölcsönzött jelmondata is ennek fontosságát tükrözi: “Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén”.

A legelismertebb felsőoktatási intézményeket (enseignement supérieur) az a maroknyi mérnöki, üzleti, politikai és közigazgatási iskola jelenti, melyet Nagy Iskoláknak vagyis les grandes écoles-nak neveznek. Ezek elvégzése biztos út a sikerhez Franciaországban is. Napjainkban számos francia felsőoktatási intézmény biztosítja a magyar szak, vagy a magyar nyelv tanulását, többek között: L'Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris III – Sorbonne Nouvelle Centre Interuniversitaire d’Édutes Hongroises, Université Michel de Montaigne – Bordeaux III, Université de Lille III, Université Jean Moulin –Llyon, Université Marc Bloch de Strasbourg, Université Nancy II és a L' Université d’Angers.

Franciaországban a felnőtt nyelvoktatásra és továbbképzésre országszerte sokféleképpen nyílik lehetőség. Ennek legelterjedtebb és ismertebb formája a folyamatos továbbképzés (formation continue), melyet munkában állók és bizonyos feltételek mellett munkanélküliek is igénybe vehetnek. A francia rendszer megkülönböztet területi -, idegen- és a bevándorlói nyelveket, majd Franciaország aláírta a területi és kisebbségi nyelvekre vonatkozó Kartát 1999-ben, melyet az Európa Tanács fogadott el 1992-ben. Az esélyegyenlőség biztosításáért az ország saját bevándorlási rendszert dolgozott ki az Európai Unióval együtt, melynek célja a bevándorlók társadalmi integrálása. A magyar nyelv oktatása felnőttek számára Franciaországban nyelvórák, valamint kulturális és művészeti konferenciák keretében a Magyar Intézeten és a fentebb említett egyesületeken keresztül érhető el, magyar és francia anyanyelvű tanárokkal A kapu nyitva áll mindenki számára, ha segítséget és biztatást igényel a magyar nyelv és kultúra elsajátításában, ápolásában, valamint annak megőrzésében.

Szerkesztette: O. King-Légrády, Gy. Veress-Buffalan

Felhasznált forrásművek:

-Farkas Mária PhD Marc Bloch Egyetem, Strasbourg This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

-http://www.expatica.com/fr/education/school/a-guide-to-the-french-education-system-945.html.

-http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/france-3politik_minorites.htm

 

 

 

 

France

EEF Logo

Photo Album

mai008.jpg