Country Report - Austria - HU

Idegen nyelvek oktatása Ausztriában a felnőttoktatásban

Király Andrea

 

Az idegen nyelvek tanulása felnőtt korban Ausztriában az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Egyrészt a határok megnyitása másrészt az Európai Únióhoz való csatlakozás játszanak jelentős szerepet ebben.
A nyelvoktatás fontos része az emigránsok nyelvtaulása. 2008-ban 871.000 osztrák állampolgársággal nem rendelkező személy élt Ausztriában. Vannak olyan bevándorló családok, ahol kizárólag csak anyanyelvükön beszélnek, még akkor is, ha már osztrák állampolgárok. Az emigránsok beilleszkedésének fontos része, a német nyelv elsajátitása, amit az állam is megfelelőképpen támogat. Az  ún. „beilleszkedési megállapodás” alapján 375 órányi nyelvoktatáson vehetnek rész a bevándorlók, ebből 75 óra az írás-olvasás alapjaninak elsajátítása, 300 óra pedig a nyelvtanulás. A szervezett nyelvtanítást a felnőttképzésben kiegészítik még az egyéni kezdményezéseken alapuló magán nyelviskolák, vállalatok és egyesületek is. A német és az angol mellett nem csak az olasz és a francia, mint az európai utazások során használt kedvelt nyelvek, hanem a szomszédos országok nyelvei is, mint a magyar, cseh, szlovák, szlovén is egyre fontosabbá válnak.
Ki kell emelnünk a felnőttoktatásban használt változatos, sokszínű módszereket is. A hagyományos képzés mellett rendelkezésre állnak még szaktanácsadók, tandem - tanulás, alkalmaznak nyelvi portfoliókat és vannak önkezdeményézésű tanulóközpontok is. Speciális szaknyelvre épülő,  mukához kapcsolódó szakterületek nyelvére irányuló oktatásokat is szerveznek, néha a munkahelyeken is.
Ausztriában a nyelvismeretek igazolásának nincs nagy hagyománya, a tovabbtanuláshoz és álláskereséskor csak ritkán várnak el nyelvvizsgákat, csak a német nyelvtudás igazolásához kérnek nyelvvizsga bizonyitványt.
A Bécsi Magyar Iskolaegyesület az elmúlt tizenöt évben figyelembe vette az oktatásban a felnőtt tanulók aktuális igényeit. Az oktatás központjában a magyar, a német és az angol mint idegen nyelv áll. Tiz különböző szinten kínál nyelvoktatást, így biztosítja az oktatás  megfelelő minőségét. Emellett vannak speciális tanfolyamok mint például a nyugdíjas csoportok különböző szinten, ezenkívül magyar nyelvtanfolyam olyan magyar anyanyelvűek számára, akiknek nem állt módjukban az iskolában magyarul tanulni.
Továbbá van irodalmi és gazdasági tanfolyam és egyéni oktatás azoknak, akik különleges igényekkel, kivánságokkal jelentkeznek az Iskolaegyesület nyelvtanfolyamaira.

 

Lit: Verena Plutzar: Sprachliche Bildung erwachsener MigrantInnen als Aufgabe der Erwachsenenbildung. In: Magazin erwachsenenbildung.at 5. Ausgabe 2008

 

A magyar nyelv oktatása Ausztriában

Gerhard Baumgartner

 

A magyar nyelv oktatása Ausztriában a közoktatási rendszeren belül és azon kívül egyaránt biztosított.A kisebbségi nyelvek oktatását az osztrák állam soha sem szabályozta sem központilag sem részben; ezek iskolában történő tanítása javarészt a különböző kétoldalú vagy nemzetközi egyezményektől függ. A szlovénekkel és a horvátokkal ellentétben, az ausztriai magyarok nyelvi jogait nem szbályozták az 1955-ös Osztrák Államközi Szerződésben és ennek következtében ezeket nem tárgyalja az Osztrák Alkotmány.

Az Osztrák Törvény, 1976-os Etnikai Csoportokra vonatkozóan, biztosítja az Osztrák kisebbségi nyelvek védelmét és megóvását, de csak egy általános és elvont módon, ugyanis nem tartalmaz konkrét előírásokat, amelyek lehetővég tennék az egyéneknek, hogy gyakorolhasság jogaikat az oktatásban a kisebbségi nyelvükre vonatkozólag.

Csak a Burgerlandi Tartományban szabályozták az iskola előtti vagy óvodai foglalkoztatás esetén a Magyar nyelv használatát, ahol az óvónők részére egy speciális oktatást biztosítottak, annak érdekében, foglalkoztathassák őket kétnyelvű kisebbégi intézményekben. A kétnyelvű óvodai oktatás csak opcionális és a tanácskozó testületnek nem kötelessége ennek biztosítása. Az Ausztriai magyarok nyelvi jogait, hosszú ideig csupán a Burgenlandi tartomány Nevelésügyi Törvényei biztosították. Az anyanyelven történő oktatást, számos általános iskolában, a korábbi iskolarendszer nyolc osztályos keretei között biztosították. A középiskolák külön alsótagozatának (Haupschule) bevezetése 1968-ban az anyanyelvi oktatást az első négy évfolyam oktatására korlátozódott.A középiskolákban a kisebbégi nyelveken történő oktatás csak 1970-es években indult el. Napjainkban a Magyar nyelv oktatását Burgenlandban, az 1994-es nemzetközi elismerésnek örvendő Burgenlandi Kisebbségi Oktatási törvény szabályozza. A magyar oktatási nyelv két általános iskolában, kiegészítő tantárgy 5 iskolában és választható tantárgy 33 általános iskolában a régióban. 20 középiskola (általános alapképzés) nyújt lehetőséget, a magyar mint idegen nyelv tanulására. Bécs városának nincs törvénye, mely szabályozná az elismert kissebségek nyelveinek közoktatását és tanítását. A középiskolai rendszerben a magyar nyelv oktatásának központi pillére az Oberwart/Felsőőr-i Szövetségi Kétnyelvű Gimnázium, amelynek egy minden tantárgyra kiterjedő önálló magyar szekciója van. A magyar mint idegen nyelv tanítását a középiskolai oktatás területén   elősegítették Ausztriának az Európai Unióhoz történő csatlakozásával kapcsolatos új szabályozások 1990-es évek elején. Azóta, minden egyes osztrák iskola felajánlhatja bármelyik Ausztiával szomszédos ország nyelvének oktatását, mint második idegen nyelv oktatást – ezt a szülőknek kell igényelni.

Bécs, Alsó-Ausztria és Burgenland tartományban, egyre növekedő számban élnek ennek az új törvény adta lehetőséggel. A felsőoktatás területén, a magyar nyelv tanulására több bécsi és grazi egyetemen van lehetőség – akár önálló diplomaként, vagy tanárképzés keretében, fordítói diplomák megszerzéséhez – valamint néhány főiskolán idegen nyelv oktatás keretében. A magyar oktatást a felnőttképzésben, felnőtt oktatási központok vagy magán intézmények által biztosított és -az általános művetségi alaptól elkülönítve- a tanulóknak maguknak kell fizetniük.

 

Lit:

 

Landesschulrat für das Burgenland (Szerk.): Vorteil Vielfalt. 10 Jahre Minderheitenschulgesetz für das Burgenland. Eisenstadt 2004.

 

Dieter Kolonovits: Sprache in Österreich, Wien 2000.

 

Austria

EEF Logo

Photo Album

Wales014_small.jpg